U.K. Kamilova, Z.D. Rasulova, N.A. Nuritdinov, D.R. Tagaeva
Aim. To identify prognostic factors for the development of renal dysfunction (RD) and to develop a method for assessing and predicting RD in patients with chronic heart failure (CHF). Methods. Totally, 101 patients with I-III functional class (FC) CHF were examined (according to the classification of the New York Heart Association). Additionally, the patients were distributed depending on the glomerular filtration rate determined by the calculation method according to the formula CKD-EPI (eGFR) into two groups: patients with eGFR ≥ 90 ml/min (n = 20), with eGFR < 90 ml/min (n = 81). In all patients there were determined: creatinine (Cr), eGFR according to the formula SKD-EPI, albumin/creatinine (Al/Cr) (mg/mmol) in morning urine, specific gravity in the morning urine (SG). We also studied renal blood flow according to Doppler ultrasonography readings at the level of the common left and right renal arteries.
keywords: chronic heart failure, prognosis, renal dysfunction, glomerular filtration rate

for references: U.K. Kamilova, Z.D. Rasulova, N.A. Nuritdinov, D.R. Tagaeva. Prediction of the development of renal dysfunction in patients with chronic heart failure. Neotlozhnaya kardiologiya i kardiovaskulyarnye riski [Emergency cardiology and cardiovascular risks], 2020, vol. 4, no. 1, pp. 839–845

1. Ponikowski P., Voors A.A., Anker S.D., Bueno H., Cleland J.G.F., Coats A.J.S., Falk V., Ramón González-Juanatey J., Harjola V.-P., Jankowska E.A. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2016. Eur Heart J, 2016, vol. 37, no. 27, pp. 2129-2200. doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128.
2. Ponikowski P., Voors A.A., Anker S. D., Bueno H., Cleland J.G.F.,. Coats A.J.S., Falk V., González-Juanatey J., Harjola V., Jankowska E.A., Jessup M., Linde C., Nihoyannopoulos P., Parissis J.T., Pieske B., Riley J.P., Rosano G.M.C., Ruilope L.M., Ruschitzka F., Rutten F.H., van der Meer P. Rekomendacii ESC po diagnostike i lecheniyu ostroy i hronicheskoy serdechnoy nedostatochnosti 2016.[ESC recommendations for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2016]. Ros. kardiol. jurn, 2017, no. 1, pp. 7-81. (in Russian). doi.org/10.15829/1560-4071-2017-1-7-81
3. Ferreira J.P., Kraus S.,Mitchell S., Perel P., Piñeiro D., Chioncel O., Colque R., de Boer R.A., Gomez-Mesa J.E. World Heart Federation Roadmap for Heart Failure. Global heart, 2019, vol. 14, no. 3, pp. 197-214.
4. Tuegel C., Bansal N. Heart failure in patients with kidney disease. Heart, 2017, vol. 103, no. 23, pp. 1848-53. doi: 10.1136/heartjnl-2016-310794.
5. Reid R., Ezekowitz J.A., Brown P.M., McAlister F.A., Rowe B.H., Braam B. The Prognostic Importance of Changes in Renal Function during Treatment for Acute Heart Failure Depends on Admission Renal Function. PLoS One, 2015, vol.10, no. 9, pp. e0138579.
6. Kamilova U.K., Rasulova Z.D., Zakirova G.A., Toshev B.B. Osobennosti serdechnososudistogo remodelirovaniya, urovnya neyrogumoral’ny’h faktorov v zavisimosti ot stepeni hronicheskoy serdechnoy nedostatochnosti i disfunkcii pochek [Features of cardiovascular remodeling, the level of neurohumoral factors depending on the degree of chronic heart failure and kidney dysfunction]. Cardiovascular Therapy and Prevention, 2019, vol. 18, no. 3, pp. 35-40. doi.org/10.15829/1728-8800-2019-3 35-40 (in Russian).
7. Schefold J.C., Filippatos G., Hasenfuss G., Anker S.D., von Haehling S. Heart failure and kidney dysfunction: epidemiology, mechanisms and management. Nat Rev Nephrol, 2016, vol. 12, no. 10, pp. 610-23. doi: 10.1038/nrneph.2016.113.
8. Reznik E.V., Nikitin I.G. Kardiorenal’ny’y sindrom u bol’ny’h s serdechnoy nedostatochnost’yu kak e`tap kardiorenal’nogo kontinuuma (chast’ 2): prognosticheskoe znachenie, profilaktika i lechenie. [Cardiorenal syndrome in patients with heart failure as a stage of the cardiorenal continuum (part 2): prognosis, prevention and treatment]. Arhiv` vnutrenney mediciny’, 2019, vol. 9, no. 2, pp. 93-106. doi.org/10.20514/2226-6704-2019-9-2-93-106 (in Russian.).
9. Kamilova U.K., Alikulov I.T. Ocenka pokazateley disfunkcii pochek u bol’ny’h s hronicheskoy serdechnoy nedostatochnost’yu [Kidney dysfunction evaluation in chronic heart failure patients]. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika, 2014, vol. 13, no. 2, pp. 51-54. doi.org/10.15829/1728-8800-2014-2-51-54. (in Russian).
10. Breit M., Weinberger K. Metabolic biomarkers for chronic kidney disease. Arch Biochem Biophys, 2016, no. 589, pp. 62-80. doi: 10.1016/j.abb.2015.07.018.
11. Kimura Т., Yasuda K., Yamamoto R., Soga T., Rakugi H., Hayashi T., Isaka Y. Identification of biomarkers for development of end-stage kidney disease in chronic kidney disease by metabolomic profiling. Sci Rep, 2016, no. 6. doi:10.1038/srep26138.
12. Gazhonova V.E., Zykova A.S., Chistyakov A.A., Roshchupkina S.V., Romanova M.D., Krasnova T.N. Prognosticheskoe znachenie indeksa rezistentnosti sosudov pochek v ocenke progressirovaniya hronicheskoy bolezni pochek [Prognostic value of renal resistance index in estimating the progression of chronic kidney disease]. Terapevt. arkhiv, 2015, vol. 87, no. 6, pp. 29-33. (in Russian).
13. Koshel’skaya O.A., Zhuravleva O.A. Markery’ hronicheskoy bolezni pochek i narusheniya renal’noy gemodinamiki u pacientov s kontroliruemoy arterial’noy gipertoniey vy’sokogo riska [Markers of chronic kidney disease and disorders of renal hemodynamics in patients with medically-controlled arterial hypertension and high and very high cardiovascular risk]. Russian Journal of Cardiology, 2018, vol. 10, pp. 112-118. doi.org/10.15829/1560-4071-2018-10-112-118. (in Russian).
14. Naumenko A.P., Kudryavtseva I.S., Odinets A.I. Veroyatnostno-statisticheskie metody’ prinyatiya resheniy: teoriya, primery’, zadachi [Probabilistic and statistical decisionmaking methods: Theory, examples, tasks]. Omsk : Publishing House OmSTU, 2018, 105 s. (in Russian).
15. Batiushin M.M., Vrublevskaya N.S., Terentiev V.P. Prognozirovanie techeniya hronicheskoy serdechnoy nedostatochnosti, oslojnivsheysya razvitiem pochechnoy disfunkcii [Predicting the course of chronic heart failure complicated by the development of renal dysfunction]. Clinical Nephrology, 2010, no. 5, pp. 41-44. (in Russian).
File extension: pdf (302.05 KB)